- 300 års historia i bergsmännens tecken, från sent 1500-tal till tidigt 1900-tal.

 

 
 
 
Meny

Startsida

Ättlingar (nytt fönster)

  Ättlingar min gren

Bergsmän

Historisk kalender

Nyheter

Länkar

Kontakt

Om Cookies

 
ÄTTLINGAR
SVÄRDSSIDA
 
   
Ca 1560 - Jon, bergsman, beräknad född 1560.
Barn, Esbjörn född 1590.

Samtida händelser:
1 Juli - Gustav Vasa tar avsked av folket.
29 September - Erik XIV blir kung av Sverige.
21 december - Gustav Vasa begravs i Uppsala domkyrka.
   
1590 - Esbjörn Jonsson, bergsman, född 1590 i Björkborn, Karlskoga.
Barn, Anders född 1610.

Samtida händelser:
4 februari - Ryssarna beskjuter Narva som sedan stormas.
15 september - Giovanni Battista Castagna blir påve under namnet Urban VII.
5 december - Niccolò Sfondrati blir påve under namnet Gregorius XIV.
   
1610 - 1689 Anders Esbjörnsson, bergsman, född 1610 i Karlskoga, död 1689 (79 år). Gift 1643 med Gunilla som var född i Karlskoga 1624. Paret välsignades med sex stycken barn, Rangela född 1654, Per född 1657, Jöns född 1658, Nils född 1660, Ingeborg född 1663 och Esbjörn född 1664.

Den 25 augusti 1643 fick Anders tillstånd att bygga ett torp på "Bredegårds egor" genom avsöndring, torpet kom att kallas Killestad, Kilestadh, Kijlestadh, idag Kilsta.

Anders var med att renovera Karlskogas första kyrka som stod färdig i början på 1600-talet. På grund av kyrkans dåliga konstruktion var behovet av renovering stort redan 60 år senare;

Ur protokoll på sockenstämma 2 oktober 1664;
"Balken ifrån hörnet på norra sidan öster ut 22½ aln, skola efterföljande hålla: - 10 Mantal. Anderss i Kihlestadh, Biör i Biörtorp, Larss i Stråbergstorp, Anders i Forseby, Lars i Skogskärr, Oluff i Skogskärr, Påvell i Råbäck, Jonass i Karåsen, Håkon i Nooltorp, Peder i Backebergstorp".

Att det var svåra tider i slutet på 1600-talet visar detta utdrag;

Ur protokoll på sockenstämma 10 september 1672;
"Anders i Kilestadt och Daan i Backa lånte av kyrkan. Länsmannen ville inte betala av detta. Efter länsmannen ville intet betala till kyrkan af 22 daler, som Anders i Kilestadh, och Daan i Backa lånte af kyrkan uppsköts den saken till laga ting".

Samtida händelser:
3 mars - Anna Maria Vasa, dotter till Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter dör.
April – Svenskarna besegrar ryssarna i slaget vid Rzjov.
21 december - Katarina Vasa, dotter till Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter dör.
   
1657 - 1738 Per Andersson, bergsman, född i maj 1657, Kilsta, Karlskoga, död 1738 (81 år). Gift 1688 med Brita Nilsdotter som var född i Skråmmen, Karlskoga 1666. Brita dog den 16 januari 1751. Paret fick tio barn, det var Anders född 1689, Olof född 1690, Nils född 1692, Nils född 1694, Annika född 1695, Maria född 1698, Per född 1702, Bengt född 1704, Erik född 1706 och Brita född 1710.

Per var nämndeman i häradstinget 1703-1704.

Pers bror Jöns valdes till klockare i Karlskoga vid stämma 6 oktober 1695;
"Jöns Andersson i Kilsta vald till klockare:
Klockarevalet omtaladt och voro fuller några, som föllo Jöns Andersson i Kihlsta emot, men omsider öfvertalade, bejakade de, hvarpå hans svärfader, Nils Bengtsson i Skråmmen, gick i löfte för honom".

Samtida händelser:
23 februari - Den danska herredagen beviljar medel för krig mot Sverige.
12 mars - Karl X Gustav inleder ett resultatlöst krigståg mot södra Polen.
5 juni - Danmark förklarar Sverige krig.
24 oktober - Svenskarna stormar den danska fästningen Frederiksodde. Sedan denna är intagen kan de erövra hela Jylland.
   
1689 - 1773 Anders Person, bergsman, född 15 september 1689 i Kilsta, Karlskoga, död 13 november 1773 (84 år). Gift den 1 november 1715 med Sigrid Olsdotter som var född i Karlskoga den 30 juli 1699. Sigrid dog den 17 oktober 1787 i Kilsta. Paret fick tio barn, Per född 1717, Olov född 1723, Nils född 1725, Britta född 1728, Jan född 1730, Lars född 1734, Hilma född 1737 (tvilling), Maria född 1737 (tvilling), Britta född 1738 och Erik född 1741.

Samtida händelser:
6 oktober - Sedan Innocentius XI har avlidit den 12 augusti väljs Pietro Vito Ottoboni till påve och tar namnet Alexander VIII.
   
1717 - 1797 Per Andersson Wase, bergsman, född 29 maj 1717 i Kilsta, Karlskoga, död 22 december 1796 (79 år). Gift med Lisken Olsdotter som var född 1721. Lisken (Elisabeth) dog den 25 november 1795 i Kilsta. Barn äro Peter född 1754, Erik född 1757, Brita född 1759, Arid född 1763 och Olof född 1767.

Per är den anfader som använder namnet Wase första gången. Per var soldat i Närke-Värmlands regemente 1742 - 1758, därefter bergsman Kilsta.

Kan tänkas att Per hade Wase som "tillnamn" som förr gavs åt tilldelta soldater inom den svenska krigsmakten. Med det traditionella svenska bruket av patronymikon ("son-namn") och ett ganska begränsat spektrum av förnamn fanns ett behov av särskiljande tillnamn. De äldsta soldatnamnen tillkom på 1500-talet, men bruket blev vanligt inom armén först i det yngre indelningsverket (från 1690-talet).

Per fortsatte att använda namnet Wase resten av livet, även hans ättlingar. Forskning pågår varifrån Wase kommer, men det ligger nära tillhands att tro byn Väse strax utanför Karlstad, har ett finger med i spelet.

Samtida händelser:
8 juli - En dansk-norsk flotta under Peder Tordenskjold angriper utan framgång Strömstad.
3 augusti - Svenskarna avslår ytterligare ett danskt anfall mot Strömstad.
   
1754 - 1819 Peter Persson Wase, skräddare, född 12 december 1754 i Kilsta, Karlskoga, död 24 september 1819 (64 år). Gift med Annika som var född den 21 december 1751. Annika dog den 20 januari 1844.
 
   
1793 - Jonas Persson Wase, född 23 september 1793 i Karlskoga.

Samtida händelser:
21 januari - Franska kungen Ludvig XVI halshuggs med giljotinen.
Maj - Reuterholm sluter ett preliminärt försvarsförbund mellan Sverige och Frankrike där revolutionen pågår som bäst.
   
1819 - 1905 Carl Petter Jonsson Wase, bergsman, född den 9 april 1819 i Brattbäcken, Karlskoga, död 23 november 1905 (86 år). Gift den 20 november 1847 med Anna Lisa Eriksdotter som var född 29 september 1821 i Högberg, Karlskoga.

Paret fick sex barn under äktenskapet, Lovisa född 20 maj 1849, Karl född 15 maj 1852, Johanna född 30 november 1854, Erik född 22 september 1857, Anna Lisa född 4 juli 1859 och Sofia född 9 oktober 1862.

Carls hustru Anna Lisa dog 11 december 1901 i Brännebacken, Karlskoga.

Samtida händelser:
7 oktober - Södertälje kanal i Sverige öppnas för trafik.
   
1852 - 1891 Karl Karlson Wase, bergsman, född i Brännebacken, Karlskoga, död 1891 (39 år). Gift 23 juni 1876 med Kristina Konkordia Andersdotter född 1847 i Karlskoga.

Paret välsignades med åtta barn, Carl född 1 november 1876, Erik född 1 januari 1878, Johan född 22 september 1879, Gustaf född 10 december 1881, Andreas född 2 november 1883, Anna Matilda född 10 november 1884, Adolf född 10 oktober 1887 och Karl Julius född 1 augusti 1891.

Samtida händelser:
3 april - Henrik Reuterdahl blir svensk ecklesiastikminister.
3 augusti - Staden Vasa i Finland förstörs i en brand.
   
1887 - 1929 Adolf Wase, körare, född i Karlskoga 1887, död 1929 (42 år). Gift med Elsa Maria Fallqvist född 21 maj 1890 i Kil.
 
Reservation för felaktigheter.

 

 
Nyheter

2012-06-16
Ny design och uppdatering anfäder.
Läs Mer Här!

2010-03-06
Uppdatering anfäder!
Läs Mer Här!

2009-12-10
Hemsidan skarp!
Läs Mer Här!


 

Sitejournal 

 

 
             
     

Copyright Jörgen Wase Karlström 2009-2010 © www.wase.se

     Sveriges församlingar genom tiderna...