- 300 års historia i bergsmännens tecken, från sent 1500-tal till tidigt 1900-tal.

 

 
 
 
Meny

Startsida

Ättlingar (nytt fönster)

Ättlingar min gren

  Bergsmän

Historisk kalender

Nyheter

Länkar

Kontakt

Om Cookies

 

BERGSMÄN

Bergsman, ursprungligen (sedan medeltiden) benämning för En bonde som vid sidan av jordbruket producerade tackjärn i en masugn (hytta) och därmed också bröt järnmalm.

Då en bergsman var ägare till ett bergsmanshemman och delägare i en hytta, ingick han i ett hyttlag och genom ägandet av detta hade han fram till tackjärnsproduktionen frigjordes 1859 som skyldighet att bedriva hyttbruk (framställa tackjärn) och använda sina skogar till kolning.

Genom dessa skyldigheter, samt mot erläggande av tiondejärn var bergsmännen fritagna från rotering och andra statliga förordningar. Efter förordningarna upphört har benämningen bergsman kvarlevt som beteckning på innehavare av hemman eller hemmansdel i ett bergslag, oavsett om hyttbruk bedrivits eller inte.

Läs Mer Här!   http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsman

 

 
Nyheter

2012-06-16
Ny design och uppdatering anfäder.
Läs Mer Här!

2010-03-06
Uppdatering anfäder!
Läs Mer Här!

2009-12-10
Hemsidan skarp!
Läs Mer Här!


 

Sitejournal 

 

 
             
     

Copyright Jörgen Wase Karlström 2009-2010 © www.wase.se

     Sveriges församlingar genom tiderna...